υπηρεσιεσ

1on1 personal training

1on1 Personal Training στο σπίτι σας ή σε εξωτερικό χώρο.

2-3 people personal training

2-3 Άτομα στο σπίτι σας ή σε εξωτερικό χώρο.

virtual personal training

Διαδικτυακό Personal Training μέσω υπολογιστή από το σπίτι σας.

online personal training

Δημιουργία εξατομικευμένου προγράμματος βάση των στόχων σας και του ιατρικού και αθλητικού σας ιστορικού με συνεχή επίβλεψη και επικοινωνία μαζί μου.