υπηρεσιεσ

υπηρεσιεσ

υπηρεσιεσ


10n1 personal training

1on1 Personal Training στο σπίτι σας ή σε εξωτερικό χώρο.

2-3 people personal training

2-3 Άτομα Personal Training στο σπίτι σας ή σε εξωτερικό χώρο.

virtual personal training

Διαδικτυακό Personal Training μέσω υπολογιστή από το σπίτι σας.

online personal training

Δημιουργία εξατομικευμένου προγράμματος βάση των στόχων και του ιατρικού και αθλητικού ιστορικού σας με συνεχής επίβλεψη και επικοινωνία μαζί μου.